به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →

نخستین مرکز بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی با برند «یَمنا»

نخستین مرکز بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی با برند «یَمنا»


نخستین مرکز بازاریابی و فروش محصولات مشاغل خانگی با برند «یَمنا»


آسانگار به واسطه سالها فعالیت در فضای تبلیغاتی با مدیران سازمان های ارتباط مستمری برقرار نموده و در راستای رفع نیاز شرکت ها به هدایای تبلیغاتی گام برداشته و این کار را در قالب طرح یمنا و با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار آغاز نموده است.