به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →

بنیان گذار و موسس نخستین شبکه تبلیغات ایران با بـرند «شَتا»:

بنیان گذار و موسس نخستین شبکه تبلیغات ایران با بـرند «شَتا»:


بنیان گذار و موسس نخستین شبکه تبلیغات ایران با بـرند «شَتا»:


شبکه تبلیغات ایران با هدف اصلاح فرهنگ تبلیغات کشور و ایجاد پیوند ارتباطی بین کلیه­ ی آژانس­های تبلیغاتی فعال در ایران راه اندازی شده است.