به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →

بیشتر بدانید

تیزر


تلویزیون هنوز در مرحله آزمایشی خود در سال ۱۹۲۸ بود، ولی این رسانه شدیداً برای فروش کالا در حال حاضر پیش بینی شده بود. تب