به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →

بیشتر بدانید

طراحی گرافیک


طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین ، فرآیند ارتباطات بصری و حل مسئله از طریق استفاده از تصویر ، رنگ ، فضا و تایپ است. رشته