به تیم ما بپیونید. فرم استخدام →


تبلیغات در فروشگاه های زنجیره ای رفاه.

مناسب ترین نقطه برای ایجاد ارتباط دوسویه و تعامل مناسب با مشتریان …

1397/07/07_14:32

مزایای تبلیغات محیطی در مراکز خرید:

 

– انطباق استراتژی تبلیغات با محل خرید و فروش

– هدایت مردم به سوی قفسه­ های خرید

– تاثیرگذاری بر تصمیم­نهایی مشتری برای خرید

– مناسب ترین نقطه برای ایجاد ارتباط دوسویه و تعامل مناسب با مشتریان

– ایجاد تمایز و نوآوری در شیوه­های معرفی محصولات در بین رقبا

– ایجاد ارتباط دوسویه و تعامل مناسب با مشتریان